Giá Yến Sào

Giá Yến Sào

Từ ngàn đời xưa yến sào đã được coi lai sản phẩm bát trân, là sản phẩm chỉ được vua chúa sử dụng rất tốt cho sức khỏe con người, ngày nay yến sào là thực phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Dựa vào nguồn gốc và mày sắc mà chia ra làm nhiều loại khác nhau, và giá yến sào cũng khác nhau như yến thô, yến tinh và huyết yến, giá yến sào hiện nay trên thị trường có rất nhiều giá cả khác nhau tùy vào loại trong đó huyết yến là loại mang lại giá trị kinh tế cao nhất so với các loại yên còn lại tiếp đến đó là yên tinh chế, loại này đã được làm sạch và có giá thấp hơn so với yến huyết và cuối cùng là yên thô, đây là loại yến vẫn còn nguyên lông và chưa qua sơ chế nên có giá thấp nhất, tuy nhiên đây là loại yến mà rất khó có thể làm giả, Đối với giá tổ yến tinh và yến sào thô có sự khác nhau. Nhưng bảng giá tổ yến có sự khác nhau cơ bản bởi những yếu tố sau đây:( yến sào cần giờ )

Giá Yến Sào
Giá Yến Sào

– Trọng lượng của hộp yến khác nhau sẽ có mức giá khác nhau.

– Yến sào tinh và yến sào thôn có mức giá khác nhau

– Đơn vị cung cấp tổ yến khác nhau sẽ có mức giá khác nhau. Do đó, các gia đình nên tham khảo các đơn vị cung cấp uy tín để có được những mức giá phù hợp nhất.

– Yến sào nuôi và yến sào đảo sẽ có sự khác nhau về giá. ( tổ yến sào )

 

Bình luận trên Facebook